Navrhni si kuchyňu

Návod – Ako zamerať kuchyňu?

Pred samotnou konzultáciou je vhodné si pripraviť podklady, ktoré slúžia pre lepšie pochopenie priestoru a zároveň urýchlia návrh kuchynskej zostavy.

Pripravte si A4 papier a:

  1. zakreslite obrys miestnosti, pôdorys (stačí tvar miestnosti a rozmery jednotlivých stien)
  2. zakreslite pozíciu okna – umiestnenie od najbližšieho rohu miestnosti, šírku okna, výšku okna, ako vysoko je spodná hrana parapetu, ktorým smerom sa okno otvára.
  3. zakreslite dvere – umiestnenie od najbližšieho rohu miestnosti, šírku dverí, výšku dverí, ktorým smerom sa dvere otvárajú.

Máte v súčasnosti spotrebiče, ktoré by ste chceli zabudovať do novej kuchyne? Pokiaľ áno, tak aké (výrobca, typ)?

Aký štýl kuchyne hľadáte (môžete vybrať aj viacero možností)?

Požadujete v kuchyni:

Aké spotrebiče plánujete umiestniť do novej kuchyne?

Aký je približný rozpočet pre Vašu kuchyňu?

Špeciálne požiadavky? (Pr. užívateľ na kolieskovom kresle, nízka pracovná doska atd. )

Kontakt na Vás